Varicocele a armáda: Robia v armáde varikokélu?

Naučte sa rýchlo a ľahko liečiť problémy intímnej prírody bez bolesti a operácií. Prečítajte si viac >>

Berú do vojenského oddelenia varikokélu?

Áno, mladý človek s varikokélou možno previezť na vojenské oddelenie, ak je choroba v nekomplikovanom štádiu.

Vojenské oddelenie bude určite trvať 1 stupeň varicocele, nuansy sú možné s 2 stupňami varicocele, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú mať vojenské oddelenie 3 stupne varicocele. O rozhodnutí o zložení vojenského oddelenia rozhodne osobitná komisia.

Musím sa vzdať operácie počas náboru do armády?

Záleží na záujmoch prijímateľa. Ak chce mladý muž zachovať svoje mužské zdravie, vyhnúť sa neplodnosti a mať v budúcnosti problémy s pôrodom, operácia je lepšie. Potom, čo sa koná, bude schopný volať. Ak má draftee 2-3 stupne varikokély, potom sa nedostane do armády a dostane vojenský preukaz.

V akej miere varicocele v armáde nebude mať?

Je to vhodné pre armádu s varikokélou 3 stupne?

Podľa doložky 45 bodu b, varikokéla tretieho stupňa poskytuje prijímateľovi právo na „obmedzené použitie“, to znamená, že mladý človek zažíva menšie alebo stredné postihnutie funkcií kapacity v dôsledku existujúcej choroby.

Odvodca sa pripíše do rezervy, ale vydá sa žiadosť o varikokélu.

Má armáda v prípade varikokély 2 stupne?

PORADUJEME! Slabá sila, ochabnutý člen, neprítomnosť dlhej erekcie nie je trestom pre sexuálny život človeka, ale signál, že telo potrebuje pomoc a mužská sila oslabuje. Existuje veľké množstvo liekov, ktoré pomáhajú mužovi nájsť stabilnú erekciu pre sex, ale každý má svoje vlastné nevýhody a kontraindikácie, najmä ak je muž už 30-40 rokov starý. Kapsuly "Pantosagan" pre potenciu pomáhajú nielen získať erekciu TU A TERAZ, ale pôsobia ako prevencia a akumulácia mužskej sily, čo umožňuje mužovi, aby zostal sexuálne aktívny mnoho rokov!

Áno, robia. Rozhodnutie urológa o varikokéle 2. stupňa, ktoré má branca k dispozícii bez opakovaného recidívy, sa nepovažuje za dôvod na oslobodenie od armády.

Odvodca môže byť ponúkaný podstúpiť operáciu varikokély druhého stupňa, dať odklad, ale po operácii bude mladý muž stále schopný vojny. Špeciálne vyšetrenia a pozorovania lekárom pomôžu vypočítať pravdepodobnosť, že choroba prechádza z druhého do tretieho stupňa: ak je riziko vzniku varikokély tretieho stupňa vysoké, potom môže byť výzva uvoľnená z výzvy.

Aké je obdobie odkladu po operácii varikokély?

Odloženie armády po operácii varikokéla bude podľa článku 48 a článku 86 6 mesiacov.

Čo by sa malo urobiť, ak vojenský úrad pre evidenciu a zaradenie do armády vyžaduje opakované ultrazvukové vyšetrenia, ktoré sa vykonali nedávno?

Ak je branca bezdôvodne poslaný na podstúpenie určitých lekárskych prehliadok, potom je oprávnený odmietnuť takýto zásah. Je potrebné znova napísať písomné odmietnutie podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie a vyžadovať, aby návrhová rada urobila rozhodnutie na základe existujúcich ultrazvukových údajov.

Ako napíšem odmietnutie vykonať operáciu varikokély?

Vyhlásenie o odmietnutí je napísané buď vo voľnej forme vlastnými slovami, alebo sa môžete odvolať na „Základy zákona Ruskej federácie o ochrane zdravia občanov“ (článok 33).

Ak nemáte operáciu varikokély včas pre dané odporúčanie, potom na čo je tento hroziaci nábor?

Brankár nemusí podstúpiť operáciu varikokély, ak nechce, a nikto ho nemôže prinútiť podstúpiť operáciu. Písomné odmietnutie vykonania operácie môžete vystaviť s cieľom preukázať dokument v prípade opakovaného odvolania. V tomto prípade sa zákonodarca riadi iba vlastnými záujmami, pretože prítomnosť varikokély ovplyvňuje schopnosť počatia.

Aké dokumenty by mali byť predložené do vojenského úradu pre varikokélu 3 stupne?

S cieľom získať výnimku z vojenského povolania pre varikokélu 3 stupne je potrebné dokončiť zákon o zdravotnej prehliadke. Tento zákon je vypracovaný na základe záverov urológa, ktorý vykonal prieskum náboru a diagnostikoval 3-stupňovú varikokélu.

Je uvedenie do prevádzky možné s varikokélou triedy 2?

Rozhodnutie komisie pre branca vykonáva špeciálnu vojensko-lekársku komisiu, ak na to existuje vhodný záver. V prípade varicotsel 2 stupňov, uvedenie do prevádzky je možné, ale to sú pomerne zriedkavé prípady, ktoré vyžadujú zohľadnenie mnohých ďalších faktorov: komorbidít, recidívy varikokély po opakovanej operácii, atď. Pri detekcii varikokély sa 3 stupne rozbiehajú jednoznačne.

Ďalším prípadom je, ak sa zistí jednorazový opakovaný výskyt varikokély 2. stupňa a draftee odmieta vykonať operáciu v smere: v tomto prípade je mladík tiež dojatý.

Existuje meškanie od armády s varikokélou?

Áno, je to, ak sa v nábore nachádza 3-stupňová varikokéla. Oneskorenie armády v tomto prípade bude 6 mesiacov. Ak odpis odmietne vykonať operáciu, potom je prepustený z brannej povinnosti.

Odklad z armády je možný aj vtedy, ak má zamestnanec recidívu varikokély 2. stupňa. Po dvoch predchádzajúcich operáciách v prípade nového relapsu, varicocele 2 stupne, sa vojenskému ID vydá prijímateľovi.

Je v armáde dovolenka s varikokélou?

Áno, je. Podobne ako každý iný chirurgický zákrok, aj operácia varikokély zahŕňa prechod obdobia zotavenia. Odvodca má nárok na najmenej jeden mesiac dovolenky po operácii, zvyčajne šesť mesiacov.

Čo robiť, ak je varicocele 3 stupne, ale v návrhu dosky považujú za nábor zdravý a spôsobilý na službu?

Je potrebné vyhotoviť kópie všetkých dokumentov, ktoré indikujú diagnózu varikokély 3 stupne, a zabezpečiť ich v príslušnom zdravotníckom zariadení. Tieto kópie sa potom odovzdajú do návrhu komisie. Je potrebné vyžadovať opečiatkovanie kópií, ktoré potvrdzujú, že dokumenty boli prijaté. Ak sú porušené práva prijímajúceho pracovníka, potom sa musíte obrátiť na vyššie orgány: spravidla ide o návrh rady v ustanovujúcom subjekte Ruskej federácie alebo súdu.

Ak bol prijatý vojenský lístok a po ňom bola vykonaná operácia varikokély, môžu prehodnotiť lekárske vyšetrenie a znovu vyvolať armádu?

Nie, po prijatí vojenskej karty nemôžu byť rekrutovaní automaticky pripísaní do rezervy, nemôžu byť znovu vyšetrení po liečbe.

Či si vziať armádu do opakovania varikokély?

Ak bola operácia vykonaná v neštátnom zdravotníckom zariadení a bol zistený opakovaný výskyt varikokély druhého stupňa, môže volacia komisia vyžadovať ultrazvukové vyšetrenie?

Áno, majú na to nárok.

V priebehu takéhoto prieskumu sa zistí prítomnosť varikokély druhého stupňa v nábore, dokumenty neštátneho zdravotníckeho zariadenia potvrdia a vydajú vojenský preukaz prijímateľovi.

Je možné potvrdiť diagnózu varikokély stupňa 3 v zdravotníckom zariadení pred absolvovaním návrhu dosky?

Áno, môžete. Výsledky výskumu musia byť certifikované v zdravotníckom zariadení a priniesť so sebou v deň odvodu. Takéto opatrenia sú primerané v prípadoch, keď existujú pochybnosti o zákonnosti úkonov navrhovaného výboru.

Ak k relapsu varicocele 2 stupne došlo v ľavom semenníku raz, potom, či vziať armádu?

Áno, s jedinou recidívou varikokély v armáde, bez ohľadu na to, ktoré semenník v chorobe (ľavá, pravá alebo obojstranná varikokéla). Na získanie vojenského cestovného lístka sa vyžaduje získanie opakovania varikokély druhého stupňa.

Postupujte podľa odkazu a zistite, ako to všetko možno predísť a vyliečiť prostatitídu bez opustenia domova. Prečítajte si viac >>

Má armáda varicocele v roku 2019?

Mladí ľudia, ktorí sú povolaní na vojenskú službu, sa často pýtajú, či sú prijatí do armády s varikokélou? Čo je táto patológia a aké sú jej komplikácie? V našom článku budeme hovoriť o armáde a varikokéle.

Varikokéla: definícia ochorenia a symptómov

Varikokéla je dilatácia žíl trávnatého plexu spermií u mladých mužov a tínedžerov. Často existujú aj iné príznaky patológie žilového systému - kŕčové žily dolných končatín, hemoroidy. Varikokéla sa zvyčajne objavuje na ľavej strane, čo sa vysvetľuje infiltráciou semennej žily na ľavej strane v pravom uhle do renálnej žily.

V počiatočnom štádiu sa táto patológia nemôže prejaviť žiadnym spôsobom a môže byť detekovaná iba ultrazvukom. Zákernosť varikokély spočíva v tom, že fyzická námaha, najmä v armáde, ako aj nesprávne spodné prádlo môže spôsobiť zhoršenie stavu. S intenzívnou fyzickou aktivitou zvyšuje intenzitu prietoku krvi žilami a stláčaním spodnej bielizne sa situácia len zhoršuje. Draftee sa objaví ťahanie bolesť v slabinách, ktoré môžu dať vyššie, sa zvýši bolesť s fyzickými cvičeniami, neplodnosť sa objaví pri behu. Je možné slúžiť v armáde s varikokélou? V niektorých situáciách môžu prevziať vojenskú službu, zatiaľ čo v iných nie. Kontraindikáciou pre vojenskú službu môže byť iba zanedbaná forma ochorenia. Ak chcete zistiť stupeň choroby, ktorá je úplne oslobodená od povinnosti slúžiť v armáde alebo počas určitého obdobia, musíte podstúpiť dôkladné lekárske vyšetrenie. Na našich stránkach nájdete kompletný zoznam toho, čo choroby neberú armádu.

V akej miere varicocele v armáde nebude mať?

Vojenská služba s varikokélou závisí od stupňa ochorenia. Lekári rozlišujú tri stupne varikokély.

 • I stupeň - kŕčové žily zistené len palpáciou pri namáhaní pacienta vo vzpriamenej polohe tela;
 • Stupeň II - rozšírené žily sú vizuálne určené, veľkosť a konzistencia semenníkov sa nemenia;
 • Stupeň III - ťažká dilatácia žíl uviform plexus, redukcia semenníkov a zmena jeho konzistencie (kord spadá pod spodný pól atrofovaného semenníka, je tu syndróm konštantnej bolesti, zhoršená spermatogenéza, proteinúria, hematuria).

Otázka, či vziať armádu s varikokélou, zostáva otvorená. S prvým stupňom choroby môže vojak očakávať, že čoskoro vstúpi do armády a bude slúžiť v armáde. V prítomnosti varikokély prvého stupňa by vojenská služba nemala viesť k zhoršeniu, preto sa nepovažuje za kontraindikáciu.

Pri výraznejšom stupni varikokély sa odporúča chirurgická liečba. Ak nábor odmietne operáciu, návrh rady má právo ho uznať za spôsobilého na vojenskú službu. Po operácii je branec odložený na výzvu na 6 až 12 mesiacov. Po skončení odkladu sa draftee pripravuje na vojenskú službu, keďže s druhým stupňom varikokély sa dostáva do armády. Odporúčame, aby ste navštívili urológa alebo astrológa predtým, ako pôjdete do lekárskej ordinácie vo vojenskej registračnej kancelárii. Existuje možnosť, že ochorenie druhého stupňa prejde do tretej. V tomto prípade má zdravotná rada právo rozhodnúť o nevhodnosti prijímateľa do služby. Ak návrh komisie rozhodne v rozpore s vašimi právami - okamžite kontaktujte právnu pomoc odvedencov - odborníci sa proti nelegálnemu rozhodnutiu odvolajú a zákon bude zrušený.

Či si vziať armádu do opakovania varikokély?

Často sa táto choroba prejavuje po operácii a branca sa zaujíma o to, aby sa varikokéla dostala do armády počas relapsu? Recidivujúce (po opakovanej chirurgickej liečbe) kŕčové žily spermatického lana stupňa II, ak pacient odmietne ďalšiu liečbu, dáva právo na získanie lístka kategórie B a vojenského lístka. Jediný opakovaný výskyt kŕčových žíl spermatickej šnúry nie je dôvodom na oslobodenie od vojenskej služby a získanie vojenskej karty zo zdravotných dôvodov. S kŕčovými žilami spermatického lana stupňa II, šnúrka klesá pod horný pól semenníka, nie je tam žiadna atrofia semenníka.

Varicocele a „biely“ lístok: tretí stupeň a armáda

V tretej etape sa bude prijímať varikokéla alebo nie? Ako získať oslobodenie od vojenskej služby bez porušenia zákona? V prvom rade je potrebné získať názor urológa na základe súboru vyšetrení na presné určenie stupňa varikokély. Ak máte vo svojej lekárskej správe tretí stupeň varikokély, môžete sa spoľahnúť na to, že bude vyhlásená za nespôsobilú na vojenskú službu.

Podľa harmonogramu chorôb je tretím stupňom varikokély prekážka slúžiť v armáde. Odvodca je uznaný ako čiastočne spôsobilý zo zdravotných dôvodov a pripísaný do rezervy. Preto v čase mieru bude mládež oslobodená od vojenskej služby.

Koľko varicocele nebude vstupovať do armády

V dospievaní a dospelosti sú muži náchylní na varikokélu. Takmer 15 percent mladých ľudí vojenského veku bolo diagnostikovaných s kŕčovými žilami v semenníkoch. Toto ochorenie sa prejavuje rôznymi spôsobmi v každom jeho štádiu. Preto dnes ostáva otázkou „berú do armády varikokélu“.

Čo je varikokéla?

Spermická šnúra semenníka sa skladá zo žíl, artérií a spermatického kanála, ktorý poskytuje semenníky krvou. Z toho sú odvodené spermie bez obštrukcie. Porušenie ventilov žíl vedie k ich expanzii. To je dôvod diagnózy "varikokély".

Bezplatné konzultácie
Vážení čitatelia! Naše články hovoria o typických spôsoboch riešenia otázok, ale každý prípad je jedinečný a musí byť riešený individuálne!

Ak chcete vedieť, ako presne vyriešiť váš problém, obráťte sa, prosím, na on-line konzultantský formulár vpravo alebo zavolajte:
+7 (499) 938-51-19 Moskva a Moskovská oblasť
+7 (812) 425-69-57 SPb a LO
8-800-350-23-69 ext. 248 Regióny Ruskej federácie
Je to rýchle a zadarmo!

 1. Vysoká fyzická námaha.
 2. Nádory.
 3. Vrodené anomálie.
 4. Zvýšený tlak v panvových orgánoch.
 5. Bežné ochorenia.

Ak nezačnete s včasnou liečbou vysokej kvality, choroba bude postupovať, bolesť sa zvýši. To je spojené so skutočnosťou, že človek sa môže stať neplodným, bude mať problémy s erektilnou funkciou, spermatogenéza bude porušená.

Stupne varikokély a kategórie trvanlivosti

Existujú 3 štádiá ochorenia. V závislosti od každého z nich musí človek podstúpiť vhodnú liečbu. Každý stupeň má svoje vlastné príznaky a spôsob liečby.

prvý

V tomto prípade je prijímateľovi pridelená kategória „B“, čo znamená, že mladý muž je poslaný do služby kvôli tomu, že mu jeho patológia nevadí. Zároveň existujú určité obmedzenia pri výbere typu vojsk. Prvý stupeň patológie je dôvodom na registráciu náboru u urológa, pretože choroba môže ísť do druhej fázy.

Druhý

Dilatovaná žila sa cíti v napätom stave a v stoji, v okamihu relaxácie je ťažké odhaliť. Cievne steny sú už výrazne natiahnuté, pacient môže pociťovať prvé symptómy patológie.

Táto etapa zodpovedá kategórii "B" alebo "C". Druhá kategória zahŕňa uvoľnenie odvodu z armády a jeho presun do rezervy. V niektorých prípadoch je mladému mužovi pridelená kategória "G", čo je odklad z armády z 1 na 6 mesiacov. Počas tejto doby musí mladý muž podstúpiť vhodnú liečbu, môže vyžadovať chirurgický zákrok a rehabilitáciu.

tretina

Zväčšená žila je hmatná v akejkoľvek polohe. Poškodené nádoby sú jasne viditeľné bez laboratórnych testov. Pacient cíti bolesť v miešku, pocit ťažkosti pri chôdzi, má opuch poškodenej oblasti, asymetriu semenníkov, mení sa veľkosť šourku na ľavej strane. Odvodník s touto diagnózou sa považuje za spôsobilého, je mu pridelený vojenský preukaz zo zdravotných dôvodov a je zaradený do kategórie "B".

Prechod vojenskej zdravotnej rady

Potom, čo zamestnanec prijal predvolanie z vojenského úradu, musí navštíviť lekára a pripraviť všetky potrebné dokumenty potvrdzujúce diagnózu varikokély. Ide o otázky, epikrusy, výsledky ultrazvukového vyšetrenia a ďalšie extrakty.

Vojenská komisia vojenskej evidencie a evidencie má právo samostatne žiadať všetky zdravotné záznamy mladých mužov. Je však dôležité mať k dispozícii potrebné kópie certifikátov a dokumentov. Počas vojenskej lekárskej prehliadky komisia vždy neposkytuje výnimku. V niektorých prípadoch môže vyžadovať ďalšie testovanie.

Úrad vojenskej registrácie a evidencie neurčuje diagnózu, iba kontroluje zdravotný stav. Ak mladý muž verí, že rozhodnutie lekárov bolo nesprávne podané, môže podať žalobu na súde, kde musí poskytnúť:

 • rozhodnutie lekárskej rady vojenskej registračnej a evidenčnej kancelárie;
 • lekárske potvrdenia, diagnostické výsledky;
 • žiadosti.

Môžem sa zaregistrovať na vojenskom oddelení

V niektorých prípadoch môže byť mladému človeku s varikokélou odmietnutý vstup na vojenské oddelenie. Pred odoslaním dokumentov do školy prechádzajú všetci mladí muži lekárskou komisiou. V prípade potvrdenia diagnózy "varicocele 1 stupňa" je človek prijatý na tréning.

Druhý stupeň patológie zahŕňa následný prechod liečby a chirurgického zákroku. Až po obnove sa môže znovu uchádzať o vojenské oddelenie. Spustená fáza varikokély je dôvodom odmietnutia prijatia dokumentov.

Môžu vyzdvihnúť pre službu

Je nemožné jednoznačne odpovedať na otázku "berú do armády varikokélu." Všetko závisí od viacerých faktorov:

 • závažnosť patológie;
 • predpísanú liečbu;
 • počet recidív.
 1. Pri jedinom relapsu sa varikokéla užíva bez ohľadu na semenník, v ktorom sa ochorenie vyvíja.
 2. Prvý stupeň varikokély, ktorý neprospieva, nie je dôvodom na uvoľnenie alebo oneskorenie v službe.
 3. Potom, čo podstúpil operáciu 2. stupňa varikokély, môže sa zamestnanec zapojiť do radov zamestnancov.

Iba dôkladné preskúmanie umožní posúdiť vhodnosť mladého muža na vojenskú službu. Vysoko kvalitná diagnostika pomáha identifikovať závažnosť ochorenia a určiť, či je nábor vhodný, prepustený zo služby úplne alebo na určité obdobie.

Ak chcete správne zobraziť tabuľku na telefóne, otočte ju o 90 stupňov.

V takom prípade je potrebné oneskoriť

Lekárska komisia môže prideliť kategóriu trvanlivosti „G“ príjemcovi v prípade 2 alebo 3 stupňov varikokély. Trvanie oneskorenia závisí od závažnosti operácie, obdobia rehabilitácie, prítomnosti opakovaného výskytu ochorenia.

Odvodca má právo odmietnuť operáciu, ktorú odporučia lekári lekárskej komisie. Je však potrebné pripomenúť hrozné následky kŕčových žíl, vrátane neschopnosti mať deti.

V prípade odmietnutia operácie musí mladý človek napísať príslušnú žiadosť vo voľnom formáte. Toto právo podporujú právne predpisy o ochrane civilného zdravia. Pri opakovanom odvolaní je potrebné predložiť toto vyhlásenie o odmietnutí členom lekárskej rady.

Nemôžu vstúpiť do armády, keď varicocele

Neberte si armádu s 3 stupňami varikokély. V tomto prípade sa odporúča podstúpiť operáciu, aby sa zabránilo vážnym komplikáciám. Tiež, ak existujú dva alebo viac relapsov, najmä v pooperačnom období, existuje pravdepodobnosť, že patológia prejde do ďalšieho stupňa. Potom bude nábor prepustený zo služby.

Na získanie výnimky z armády je potrebné vypracovať inšpekčnú správu, ktorá bude odrážať informácie o diagnóze. Tento dokument musí vyplniť urológ vojenskej komisie. Odvodník poskytuje certifikované odkazy s diagnózou ochorenia. Ak s ním zdravotná rada súhlasí, príslušné doklady sa zapíšu do dokladov.

Ak je mladý muž zavolaný späť do služby, musí predložiť všetky dostupné dokumenty o svojom zdravotnom stave. Osoba zodpovedná za vojenskú službu, ktorá je zapísaná v rezerve, môže podať žalobu na súde v prípade porušenia svojich práv.

Stručne povedané, môžeme povedať, že si určite vezmú armádu a vojenské oddelenie s 1 stupňovou varikokélou. V tomto prípade služba nebude viesť k zhoršeniu zdravia. Fáza 2 ochorenia zahŕňa oneskorenie z armády na 6 mesiacov. Po ukončení liečby bude mladému mužovi doručený, pretože tento stupeň sa považuje za odvod. Ak bol mladému mužovi diagnostikovaný varicotsele stupeň 3, je povinný vydať vojenský preukaz totožnosti a prepustiť ho z odvodu v čase mieru. Nie je vhodný na výcvik vo vojenskej škole. S hrozbou všeobecnej mobilizácie však stále musí slúžiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Zistite, ako vyriešiť váš problém - zavolajte teraz:

+7 (499) 938-51-19 Moskva
+7 (812) 425-69-57 St. Petersburg
8-800-350-23-69 ext. 248 (Regióny)

Je to rýchle a zadarmo!

V každej situácii by sa členovia komisie mali zaoberať oddelene. V každom prípade by ste nemali odďaľovať liečbu tohto ochorenia, takže nebudete ľutovať vážne následky, pretože môžu byť oveľa horšie ako vojenská služba. Väčšina mladých mužov sa stále rozhodlo zostať plnohodnotnými mužmi a vyplatiť sa vlasti.

Má armáda s varikokélou

Vydala Vojenská lekárska vysoká škola 05/24/2018

Nie je možné jednoznačne odpovedať na otázku, či berú do armády varikokélu. Každú konkrétnu situáciu posudzuje zdravotná rada, ktorá rozhodne o dočasnom oneskorení alebo nevhodnosti.

Čo je to choroba?

Kŕčové žily semenníkov a spermatického kordu v lekárskych publikáciách sa nazývajú varikokéla. Rizikom sú dospievajúci 10-14 rokov. V tomto štádiu puberty sa môže objaviť choroba. Mladí ľudia sa o svojej patológii dozvedia oveľa neskôr, pretože varikokéla je až do dospelosti asymptomatická alebo ešte viac.

Beh, chodiaca noha a iné prvky telesnej výchovy armády majú priaznivý vplyv na telo, urýchľujú krvný obeh. Chlapci, ktorí nemajú problémy so žilami, sú takéto cvičenia tolerované pokojne. Pre vojakov s opísaným ochorením môže byť akákoľvek odchýlka od obvyklej rýchlosti prietoku krvi smrteľná. Exacerbácia ochorenia sa prejavuje silnou bolesťou a opuchom v oblasti slabín.

Rozsah ochorenia

Ako každá choroba, aj varikokéla má niekoľko stupňov závažnosti. Kategória je určená výsledkami lekárskeho výskumu, takže snaha o diagnostiku je presne zbytočná.

V prípade podozrenia na varikokélu je priradený ultrazvuk vyšetrených orgánov alebo dopplerografia ciev. Zachovanie schopnosti otehotnieť môže indikovať výsledok spermogramu, ale pri prechode návrhu lekárskeho vyšetrenia nie je potrebné ho vziať.

 • Stupeň 1 je priradený k ochoreniu, pri ktorom sú zmeny viditeľné na ultrazvukových obrazoch, ale nie sú viditeľné pri palpácii.
 • 2 stupne - keď palpácia môže určiť expanziu žíl len v stoji.
 • Stupeň 3 kombinuje rovnaké výsledky ultrazvuku a palpácie v stojacej a ležiacej polohe.
 • Pokrokové štádium varikokély znamená vizuálnu definíciu ochorenia, keď sú žily viditeľné voľným okom.

1-2 stupne sú asymptomatické, ale 3-4 môžu spôsobiť ostrú bolesť mladému mužovi. Bez povšimnutia, ona jednoducho nebude.

Odklad z armády

Je nepravdepodobné, že by odoberatelia s prvým stupňom choroby boli poslaní na ultrazvuk vôbec. V tomto štádiu nemá pacient žiadne sťažnosti na zdravotný stav a choroba často ostáva bez povšimnutia.

Ale aj odhalená skutočnosť varicotsele 1 stupňa nedáva náboru právo na meškanie zo zdravotných dôvodov.

Má armáda varicocele vajcia 2 stupne? Odpoveď je tiež jednoznačná - áno. Táto kategória závažnosti ochorenia neznamená úplné uvoľnenie mladého muža z nákladu.

Výsledky prieskumu by však mali povzbudiť mladého človeka, aby premýšľal o svojom vlastnom zdraví: existuje riziko, že druhá fáza sa bude postupne vyvíjať.

Aké odklady armády existujú v Rusku, môžete si prečítať v našom špeciálnom materiáli.

Spočiatku je branec kategorizovaný ako čiastočne vhodný. Situácia sa radikálne zmení, ak sa chlap rozhodne podstúpiť operáciu na odstránenie rozšírených žíl.

Operácia varicocele: výhody a nevýhody

Operácia s varikokélou nie je abdominálna, a preto nevyžaduje dlhú dobu obnovy. Ak si chceš ľahnúť na operačný stôl alebo nie, rozhodne sa sám. Prípad lekárov len vyjadriť svoje argumenty a možné riziká.

V závislosti od vlastného presvedčenia si mladý muž môže vybrať jeden z typov operácií moderných chirurgov.

Má armáda varicocele v roku 2019?

Mladí ľudia, ktorí sú povolaní na vojenskú službu, čelia mnohým právnym problémom. Ak odborníci diagnostikujú varikokélu, zdravotné problémy sa zvyšujú, pretože situácia sa môže kedykoľvek zhoršiť. Okrem toho je zaujímavé vziať do armády varikokélu? Aký druh choroby a aké sú jej dôsledky? Čitateľ nájde odpovede na tieto a ďalšie otázky v našom článku.

Niekoľko slov o tejto chorobe

Varikokéla je ochorenie, ktoré sa prejavuje kŕčovými žilami spermatickej šnúry. Kto je v ohrození? Patológia sa môže vyskytnúť u chlapca vo veku 10 až 14 rokov. Najprv sa nemusí prejaviť žiadnym spôsobom, ale neskôr bude klinický obraz zrejmý. Nebezpečenstvo ochorenia spočíva v tom, že akékoľvek cvičenie môže spôsobiť zhoršenie. Faktom je, že intenzívne cvičenie vedie k zvýšeniu intenzity prietoku krvi žilami. Ak je žilová sieť normálna, nebudú žiadne problémy. Ak sú však kŕčové žily, môžu sa vyskytnúť komplikácie, ako sú trofické vredy a trombóza. Krvné zrazeniny, ktoré sa tvoria v dutine cievy, interferujú s normálnym krvným obehom. Preto môžu byť rôzne formy patológie kontraindikáciou pre vojenskú službu. Na stránkach našej stránky je vyčerpávajúci zoznam, s ktorými ochoreniami neberú do armády.

Andrology - mužské problémy

Takáto patológia sa vyskytuje u 10-15% mužov. Okrem toho, ak sú diagnostikovaní všetci neplodní muži, 40,3% z nich je diagnostikovaných s varikokélou. V závislosti od toho, ktorá strana je postihnutá, bude mať otravná bolesť v slabine vhodné ožiarenie. Nepohodlie v jednom alebo oboch semenníkoch sa môže zvýšiť s fyzickou námahou alebo v momente intímnej intimity. Je možné slúžiť v armáde s varikokélou? V jednom prípade môžu prevziať vojenskú službu, ale v iných nie. Aby bolo možné poskytnúť objektívnu odpoveď, je potrebné vykonať všeobecné, dôkladné preskúmanie. Ako ukazuje prax, cielená diagnostika môže odhaliť choroby, ktoré sú úplne alebo na určité obdobie vyňaté z vojenskej služby.

Vojenská služba s varikokélou do značnej miery závisí od závažnosti vývoja patológie. Lekári spravidla rozlišujú tri varicoceles závažnosti. Keď prvý stupeň venóznej expanzie žíl v oblasti slabín je určený nárastom žíl na miešku, ktorý môže byť diagnostikovaný palpáciou, za predpokladu, že brušné svaly budú napäté. Varikokéla druhého stupňa závažnosti sa vyznačuje výrazným nárastom žíl v deklarovanej oblasti, ktorá sa potvrdila po palpácii. Vizualizácia problému s výskytom uzlových ložísk je charakteristická pre kŕčové žily, tretí stupeň závažnosti. Mladí muži sa sťažujú na ťahanie bolesti v slabinách, nepohodlie a neschopnosť počať dieťa. V prípade potreby môže lekár predpísať chirurgickú liečbu, po ktorej dôjde k úplnému uzdraveniu a obnoveniu plodnej funkcie. Ale otázka, či vziať armádu s varikokélou, zostáva otvorená. Navyše je dosť ťažké dať jednoznačnú odpoveď, každý prípad sa posudzuje individuálne.

S prvým stupňom choroby môže vojak očakávať, že čoskoro vstúpi do armády a bude slúžiť v armáde. A to všetko preto, že sa objavujú v adolescencii, varikokéla môže prejsť sama alebo pod vplyvom protidrogovej liečby. V takom prípade, aj keď choroba pretrváva, vojenská služba by nemala viesť k zhoršeniu stavu, a preto sa nepovažuje za kontraindikáciu.

Ak existuje závažnejšia patológia, lekári môžu odporučiť operáciu. Operácia v celkovej anestézii je určená na záchranu človeka pred negatívnymi prejavmi patológie. Po chirurgickom zákroku sa odoberá odklad na 6 až 12 mesiacov. Po vyčerpaní lehoty na odklad je potrebné pripraviť sa na vojenskú službu, pretože s druhým stupňom je varikokéla prijatá do armády. V súvislosti s týmto bodom možno urobiť nasledujúce odporúčania. Ešte pred absolvovaním lekárskej komisie v armáde je vhodné navštíviť na klinike urológa alebo androloga. Takéto vyšetrenie bude objektívnejšie, pretože lekár nebude mať záujem o to, či zavolať mladého muža do armády. Okrem toho, nečinnosť pacienta vo vzťahu k vlastnému zdraviu môže skončiť slzami. Je vysoká pravdepodobnosť, že patológia z druhého stupňa sa zmení na tretiu, čo sa prejaví negatívnymi dôsledkami. Lekárska rada má potom právo rozhodnúť o zbytočnosti náboru do služby. Ak komisia rozhodne v rozpore s vašimi právami - okamžite kontaktujte pracovníka právnej pomoci - špecialisti sa proti nezákonnému rozhodnutiu odvolajú a zákon bude zrušený.

Varicocele a "biely" lístok - všetky nuansy jeho prijatia!

V tretej etape sa bude prijímať varikokéla alebo nie? Táto otázka znepokojuje človeka od momentu, keď je diagnóza oficiálne potvrdená. Ako získať oslobodenie od vojenskej služby bez porušenia zákona? Po prvé, ako už bolo napísané skôr, musíte kontaktovať okresnú kliniku a podstúpiť vyšetrenie. Pacient je podrobený ultrazvukovému vyšetreniu, ktoré má potvrdiť diagnózu. "Ozbrojený" s výsledkami ultrazvuku, mladý muž môže ísť do návrhu dosky. Po takomto postupe vojenskí lekári označia človeka za zdravotnícke zariadenie na potvrdenie stupňa patológie.

Na základe príručky „Harmonogram chorôb“ sa tretí stupeň varikokély stáva prekážkou v službe v armáde. Odberateľ je pripočítaný s obmedzeným zdravotným stavom. Takže v čase mieru bude osoba prepustená z vojenskej služby. Ak je krajina v nebezpečenstve a oznámi globálnu mobilizáciu, nebudú žiadne možnosti.

Ak zhrnieme všetko uvedené vyššie, možno povedať, že iba dôkladné preskúmanie zdravotného stavu mladého muža umožní posúdiť jeho spôsobilosť na vojenskú službu. Predbežné ošetrenie na klinike pomáha identifikovať zdravotné problémy, zabraňuje vzniku negatívnych dôsledkov a komplikácií.

Varicocele a armáda: čo potrebuje nábor vedieť

Podľa štatistík z posledných piatich rokov je varikokéla prítomná v 15 percentách mladých mužov vojenského veku. Možnosť vojenskej služby s touto diagnózou je určená individuálne pre každého zamestnanca. Predpojaté hodnotenie závažnosti varikokély lekármi vojenského úradu môže spôsobiť vážne komplikácie u mladého človeka, ktoré môžu viesť k invalidite. Aby sa predišlo takýmto dôsledkom, pomôže to včasné vyšetrenie, ako aj správne správanie náboru s diagnózou v armáde.

Čo je varikokéla?

Varikokéla je ochorenie mužského reprodukčného systému charakterizované patologickou expanziou venóznych ciev uviform plexus v oblasti spermatickej šnúry. Defektné žily vedú k obštrukcii odtoku krvi zo semenníka, čo vedie k postupnému zvyšovaniu teploty. To vyvoláva narušenie produkcie spermií, čo znižuje ich mobilitu. Je tiež ťažké pohybovať mechanické spermie pozdĺž kanála spermií, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti dilatovaných žíl. Výsledkom absencie liečby progresívnej varikokély je neplodnosť.

Príčiny a provokujúce faktory

Bežné príčiny varikokély sú nasledovné:

 • vrodená nedostatočnosť venóznych chlopní alebo ich absencia;
 • slabosť venóznych stien;
 • trombóza obličiek, pečeňových žíl alebo žíl semenníkov;
 • nefropóza (prolaps obličiek);
 • renálna venózna hypertenzia;
 • nádorových procesov reprodukčného systému a brušnej dutiny.

Medzi faktory prispievajúce k rozvoju patológie patria:

 • nadmerné fyzické zaťaženie statickým a silovým charakterom;
 • obezita, nadváha;
 • zlé návyky;
 • pohlavne prenosné choroby;
 • príliš intenzívna a častá masturbácia;
 • hormonálnej nerovnováhy.

V 95% prípadov sa patológia nachádza v ľavom semenníku, zvyšných 5% je v bilaterálnej a pravostrannej varikokéle. Je to spôsobené tým, že žila ľavého semenníka prúdi do obličky v pravom uhle a má tiež menšiu dĺžku ako cievy na pravej strane. To znamená, že v ňom vzniká oveľa väčší tlak, ktorý pôsobí ako provokačný faktor pre varikokélu.

diagnostika

Diagnóza a stanovenie závažnosti ochorenia sa vykoná po vyšetrení, vrátane:

 • vizuálna kontrola šourku na dilatované žily; Niekedy varikokéla môže byť pozorovaná voľným okom, pretože rozšírené žily jasne ukazujú cez kožu šourku.
 • prehmatanie šourku v pokojnom stave a potom počas namáhania;
 • prieskum prítomnosti subjektívnych sťažností;
 • vzorka Valsalva;
 • Štúdia ultrazvuku, Dopplerove krvné cievy mieška.

Na štandardnom ultrazvuku pre varikokélu sa určujú patologické zmeny semenníkov, heterogenita parenchýmu a zvýšenie alebo zníženie pohlavných žliaz. Plavidlá sú však vizualizované nie tak jasne. Preto lekár nemusí diagnostikovať patológiu v počiatočnom štádiu.

Keď je ultrazvuk, varikokéla je diagnostikovaná, ale nie v raných štádiách

Pre presnú diagnózu sa ultrazvuk vykonáva dopplerovskou sonografiou cievnych miešok. Táto metóda vám umožňuje rozpoznať ochorenie v počiatočných štádiách, pretože obraz na monitore sa vytvára vďaka vlnám odrazeným z krvného obehu. Následne sa zobrazia postihnuté žily, poškodené venózne chlopne a pomalý prietok krvi.

Na určenie odmietnutia krvi v cievach sa Dopplerova sonografia kombinuje s Valsalva manéverom: pacient sa zhlboka nadýcha, stuhne, zakryje si nos a ústa a potom vydýchne do špeciálnej skúmavky. Vzorka vyvoláva zvýšenie intraabdominálneho tlaku, čo pôsobí proti venóznemu odtoku. Ak ventily žíl šourku nefungujú normálne, krv sa pohybuje v opačnom smere.

Počas Valsalvovho manévru sa odporúča uskutočniť palpačnú štúdiu, aby sa identifikovali postihnuté žily dotykom v skorých štádiách ochorenia.

Na určenie závažnosti varikokély dnes používame klasifikáciu WHO, ktorá opisuje tri stupne progresie patológie:

 • I stupeň - neexistujú žiadne klinické prejavy, vizuálne kŕčové žily nie sú viditeľné. Hmatné žily sa určujú len namáhaním, ale nie vždy. Diagnóza je potvrdená Dopplerovým ultrazvukom.
 • Stupeň II - rozšírené žily sú sotva pozorovateľné, ale môžu sa cítiť aj v pokojnom stave. Prvé príznaky sa objavia, ktoré spôsobujú nepohodlie u pacienta (zvýšenie miešku na časti lézie, bolesť v slabinách počas námahy).
 • Stupeň III - žily sú veľmi rozšírené, viditeľné cez kožu a ich plexusy sú dobre prehmatané. Postihnutá časť mieška je výrazne zväčšená, zatiaľ čo vajcia majú zmenšenú veľkosť, čo naznačuje porušenie jeho funkcie. Boli vyjadrené pocity bolesti. Ako choroba postupuje, žily sa stávajú viditeľnejšími a semenníky sa zmenšujú.

Prijať hodnotenie spôsobilosti

Diagnóza varikokély nie je absolútnou kontraindikáciou pre vojenskú službu. Hodnotenie vhodnosti mladých mužov sa vykonáva podľa vyššie uvedenej klasifikácie WHO. Po preskúmaní a stanovení stupňa varikokély sa prideleniu pridelí jedna z kategórií spôsobilosti - „A“, „B“, „C“ alebo „G“.

Kategória B, C alebo D je priradená k brancovi s varikokélou.

Kategória "B" zodpovedá prvému stupňu choroby. Poslanec je poslaný na službu, ale s obmedzením povahy vojsk (v ktorých vojaci nie je možné obslúžiť - informácie, ktoré je možné získať priamo počas výzvy). Mladý muž je registrovaný u urológa, pretože existuje riziko progresie varikokély.

Druhý stupeň zodpovedá kategórii "B" alebo "C". Ide o zapísanie branca do rezervy a zaväzuje sa vykonávať vojenskú službu v prípade úplnej mobilizácie. Ak s druhým stupňom varikokély patrí kategória "B", znamená to rýchly priebeh ochorenia. Existuje hrozba pre rozvoj varikokély tretieho stupňa, ktorý sa tiež označuje ako kategória "B".

Kategória "G" pre varikokélu znamená oneskorenie služby po dobu 6 mesiacov, s výhradou súhlasu na vykonanie operácie. O šesť mesiacov neskôr, keď mladý muž úspešne absolvoval pooperačnú rehabilitáciu, sa opäť zúčastňuje na návrhu kampane.

Video: Vezmú do armády varikokélu

Keď je stanovený odklad a ako získať výnimku pre služby pre varikokélu

Odklad vojenskej služby na varikokélu je nevyhnutný len vtedy, ak má mladý muž operáciu na odstránenie kŕčových žíl. Podľa článku 48 a článku 86 spolkového zákona Ruskej federácie „O vojenskom cle a vojenskej službe“ sa vydáva na obdobie 6 mesiacov. Z lekárskych dôvodov sa oneskorenie predlžuje na jeden rok, aby sa pooperačné uzdravenie ukončilo.

Ak sa operácia na odstránenie varikokély vykonáva počas služby, mladý človek má nárok na dovolenku od jedného do šiestich mesiacov.

Výnimka zo služby s prevodom do zásob je možná v týchto prípadoch:

 1. Druhý stupeň varikokély v prítomnosti dvoch prípadov recidívy ochorenia, dokumentované. Prítomnosť relapsov naznačuje, že existuje vysoké riziko vzniku tretej etapy patológie.
 2. Keď druhý stupeň varikokély s jedným pooperačným opakovaním a nesúhlasom opakovať operáciu. Mladý muž v múroch vojenského úradu pre registráciu a zaradenie do armády predstavuje odmietnutie zasahovať v akejkoľvek forme alebo odkazuje na „Základy ruskej legislatívy o ochrane zdravia občanov“ (článok 33). Zástupcovia vojenskej evidencie a evidencie nemôžu nútiť mladého muža, aby pôsobil. Ale mladý muž by mal pochopiť, že odmietnutie chirurgickej korekcie nakoniec povedie k impotencii a neplodnosti.
 3. Keď tretí stupeň varikokély na základe aktu výskumu zdravia náboru. Je zostavený po vykonaných inštrumentálnych štúdiách urológa, ktorý tvorí záverečný diagnostický záver.

Ak sa v odozve zistila varikokéla druhého stupňa bez komplikácií alebo recidív, považuje sa za spôsobilého na výkon služby (kategória „B“).

Ako postupovať v prípade kontroverzných otázok

Budúci regrúti s varikokélou pred návštevou vojenského úradu by mali preskúmať zdravotné a právne aspekty spojené s chorobou, ako aj možnosť vojenskej služby.

Niektoré možné situácie a spôsoby ich riešenia:

 1. Nábor potvrdil prieskumy varicocele tretieho stupňa, ale vojenská komisia ho považuje za spôsobilú na službu. Je potrebné zozbierať všetky doklady potvrdzujúce diagnózu, poskytnúť ich kópie návrhu dosky s prezentáciou originálov. Uistite sa, že dokumenty v čase prijatia boli potvrdené pečiatkami potvrdzujúcimi ich prijatie na preskúmanie.
 2. Konzulát varikokély tretieho stupňa chce potvrdiť svoju diagnózu pred začiatkom odberu. To je prípustné, ak existujú pochybnosti o objektívnosti hodnotenia zdravotného stavu lekármi komisie. Hlavná vec je, že dokumenty sú certifikované podľa pravidiel a podané na vojenskom úrade.
 3. Úrad vojenskej registrácie a registrácie vyžaduje opakované ultrazvukové alebo iné štúdie, aj keď boli vykonané nedávno. Odporca má právo nesúhlasiť tým, že písomne ​​vypracuje výnimku. Návrh komisie je povinný rozhodnúť na základe predložených údajov.
 4. Ak sú práva draftee hrubo porušené, rozhodnutie komisie vojenského štábu úradu je nezákonné, mali by ste kontaktovať vyššie orgány - návrh rady v predmete Ruskej federácie alebo súdu.
V prípade nesúhlasu s rozhodnutím komisie pre vojenský komisár môže nábor napadnúť ho vo vyššom orgáne alebo na súde.

Varikokéla je závažné ochorenie, ktoré ohrozuje zdravie človeka. Ak sa zistí v období dospievania, liečba sa má začať čo najskôr. Varikokéla môže byť príčinou oslobodenia od vojenskej služby, ale iba v tých štádiách, keď je funkcia mužského reprodukčného systému významne narušená. Vedomé odmietnutie chirurgickej liečby s cieľom vyhnúť sa armáde môže viesť k smrteľným následkom. Mladý muž sa pripravuje o plnohodnotný sexuálny život a možnosť rozmnožovania.

Robia muži s varikokélou v armáde?

Varikokéla je ochorenie, ktoré spôsobuje kŕčové žily na uviform plexus semenníkov. Takéto kŕčové žily sa môžu vyskytnúť u chlapca (mladého muža) vo veku 10-14 rokov. Rôzne formy varikokély môžu byť prekážkou vojenskej služby.

Diagnóza

Je možné diagnostikovať takéto ochorenie vizuálne a pomocou palpatického vyšetrenia. Pacient musí byť v stoji a miestnosť musí byť teplá. Nízka teplota v miestnosti a stav psychického nepohodlia môže spôsobiť kontrakciu kože na miešku, ktorá neumožní dôkladne skontrolovať spermatickú šnúru. Po takomto vyšetrení by mal byť pacient podrobený ultrazvuku a Dopplerovmu vyšetreniu.

Kŕčové žily v oblasti slabín majú nasledovnú závažnosť ochorenia, ktorým sa charakterizuje:

 • varikokéla 1 stupňa závažnosti - charakterizovaná zvýšením žíl na miešku s napätím brušných svalov (určené dotykom);
 • varikokéla 2 stupne závažnosti - charakterizované malým zvýšením žíl na miešku (určené palpáciou);
 • varikokéla 3 - pozorovaná vizuálne a na miestach má nodulárny nárast v žilách.

S takou diagnózou lekári všeobecne predpisujú operáciu, najmä keď človek nemôže počať dieťa. Zvyčajne sa takéto operácie vykonávajú v celkovej anestézii. A potom, čo sa koná, má muž ťahá bolesť v rozkroku, a on dostane príležitosť mať dieťa.

Vojenská služba s varikokélou

Či už je to prijaté do armády s varikokélou alebo nie, je ťažké jednoznačne odpovedať, záleží na závažnosti ochorenia a možnosti operácie. S kŕčovými žilami 1 stupeň závažnosti v armáde by sa určite mali vziať. Keďže takéto ochorenie je diagnostikované u dospievajúcich chlapcov, v čase, keď služba v armáde začína, môže ísť preč. A aj keď nábor nie je vyliečený, vojenská služba nebude schopná viesť k zhoršeniu diagnózy.

S varicocele 2 stupne môžu ponúknuť operačný spôsob, ako ju odstrániť. Potom je potrebné odložiť na obdobie šiestich mesiacov až jedného roka. Po ukončení odkladu budú ešte odvedení do armády, pretože druhý stupeň tejto choroby je odvod. Preto je lepšie to urobiť sami, bez toho, aby ste prešli cez lekársku komisiu na vojenskom úrade pre registráciu a zaradenie do zamestnania, ktorý bude vyšetrený urológom alebo andrologom na okresnej klinike.

Takýto prieskum pomôže určiť súčasnú úroveň choroby a určiť, či si vezme mladého muža na výkon vojenskej služby alebo nie. existuje možnosť, že sa ochorenie môže zhoršiť a jeho stupeň závažnosti sa zmení z 2 na 3.

Potom musíte napísať písomnú výnimku z operácie. Toto by sa malo urobiť priamo v armáde počas prechodu lekárskej komisie. Je dôležité si uvedomiť, že nikto nemá právo zaviazať sa k takejto operácii. Toto ustanovenie upravuje spolkový zákon o ochrane zdravia.

Armáda a Varicocele Grade 3

Výlet do armády s varikokélou 3 stupne závažnosti môže skončiť bez štartovania. tj prítomnosť takejto choroby je právnym dôvodom na získanie „bieleho“ cestovného lístka.

Spôsob získania právneho základu na odmietnutie slúžiť v armáde je pomerne jednoduchý. Spočiatku musíte získať výsledky ultrazvuku. S týmito dokladmi musíte prísť do vojenského úradu. Od vojenských lekárov sa vyžaduje, aby odporučili lekársku inštitúciu, ktorá by mala potvrdiť prítomnosť stanovenej diagnózy.

3 stupeň takéhoto ochorenia, podľa adresára "Zoznam chorôb", spadá do kategórie "B". Táto kategória je klasifikovaná ako obmedzený zdravotný stav. To znamená, že osoba má ochorenie, ktoré spôsobuje mierne alebo mierne narušenie funkcií kapacity.

Takáto diagnóza podľa spolkového zákona o vojenskej službe naznačuje, že nábor musí byť prepustený z vojenského náboru v čase mieru. Ale ak existuje hrozba všeobecnej mobilizácie, potom v tomto prípade bude potrebné slúžiť.

Či vojenská evidencia a zaradenie do armády vstupuje do armády s varikokélou alebo ju neberie, v každom prípade sa musí rozhodnúť lekár. Treba však pripomenúť dôležitý bod, že liečba takéhoto ochorenia by nemala byť oneskorená.

Dôsledky akejkoľvek zanedbávanej choroby môžu byť oveľa horšie ako vojenská služba.

Má armáda s varikokélou

Vedúci právneho oddelenia asistenčnej služby pre úradníkov.

Varikotsele 1 a 2 stupne: možné kategórie platnosti

Keď sú žily zväčšené, môže byť brancovi priradené kategórie „B“, „C“ alebo „G“ v závislosti od závažnosti ochorenia. Vo väčšine prípadov sú varikokéla a armáda celkom kompatibilné, najmä pokiaľ ide o počiatočné štádiá ochorenia. Prvý stupeň sa nazýva latentný, rozšírenie kŕčových žíl nemá žiadne výrazné príznaky a nie je určené vizuálne, pacient často nevie o zdravotných problémoch. Prvý stupeň nie je nebezpečný a nie je sprevádzaný dysfunkciou, preto odvedenci s takouto varikokélou sú odvedení do armády.

Ak sa s prvým stupňom mladí muži sú vždy povolaní do služby, potom v druhom stupni pravdepodobnosť odvodu závisí od výskytu relapsov a dysfunkcií. Podľa článku 45 zoznamu chorôb primárny prejav nie je oslobodený od brannej povinnosti. S jednou varicocele 2 stupne prevzaté do armády s kategóriou "B-3". Kategória fitness sa nastavuje, keď mladý muž odmieta liečbu.

Rada asistenčných služieb pre regrútov:

Počas prechodu návrhu môže zamestnanec poskytnúť oneskorenie liečby, t. kategórie "G". Prijatie liečby alebo nie - samotný branec rozhodne, zamestnanci komisie ho nemôžu nútiť.

Varicocele 3 stupne: Vezmú do armády?

Stupeň 3 kŕčové žily je docela vážne ochorenie. V tomto štádiu klesá spermatická šnúra pod dolný pól semenníka, príznaky sa prejavujú: patológia je sprevádzaná pretrvávajúcim syndrómom bolesti a dysfunkciou urogenitálneho systému.

Podľa harmonogramu chorôb s varikokélou 3 stupne neberú armádu. Mladí muži s kŕčovými žilami spermatickej šnúry by mali byť vyňatí zo služby s kategóriou "B" a prítomnosť recidív v takýchto prípadoch by nemala byť dôležitá. Počas preberania návrhov akcií však musíte byť opatrní: ak je kategória podhodnotená, musíte sa okamžite odvolať proti rozhodnutiu vojenského komisariátu.

Tabuľka 1. Závažnosť varikokély a dátum exspirácie

Varicocele a armáda: čo potrebuje nábor vedieť

Podľa štatistík z posledných piatich rokov je varikokéla prítomná v 15 percentách mladých mužov vojenského veku. Možnosť vojenskej služby s touto diagnózou je určená individuálne pre každého zamestnanca. Predpojaté hodnotenie závažnosti varikokély lekármi vojenského úradu môže spôsobiť vážne komplikácie u mladého človeka, ktoré môžu viesť k invalidite. Aby sa predišlo takýmto dôsledkom, pomôže to včasné vyšetrenie, ako aj správne správanie náboru s diagnózou v armáde.

Čo je varikokéla?

Varikokéla je ochorenie mužského reprodukčného systému charakterizované patologickou expanziou venóznych ciev uviform plexus v oblasti spermatickej šnúry. Defektné žily vedú k obštrukcii odtoku krvi zo semenníka, čo vedie k postupnému zvyšovaniu teploty. To vyvoláva narušenie produkcie spermií, čo znižuje ich mobilitu. Je tiež ťažké pohybovať mechanické spermie pozdĺž kanála spermií, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti dilatovaných žíl. Výsledkom absencie liečby progresívnej varikokély je neplodnosť.

Príčiny a provokujúce faktory

Bežné príčiny varikokély sú nasledovné:

 • vrodená nedostatočnosť venóznych chlopní alebo ich absencia;
 • slabosť venóznych stien;
 • trombóza obličiek, pečeňových žíl alebo žíl semenníkov;
 • nefropóza (prolaps obličiek);
 • renálna venózna hypertenzia;
 • nádorových procesov reprodukčného systému a brušnej dutiny.

Medzi faktory prispievajúce k rozvoju patológie patria:

 • nadmerné fyzické zaťaženie statickým a silovým charakterom;
 • obezita, nadváha;
 • zlé návyky;
 • pohlavne prenosné choroby;
 • príliš intenzívna a častá masturbácia;
 • hormonálnej nerovnováhy.

V 95% prípadov sa patológia nachádza v ľavom semenníku, zvyšných 5% je v bilaterálnej a pravostrannej varikokéle. Je to spôsobené tým, že žila ľavého semenníka prúdi do obličky v pravom uhle a má tiež menšiu dĺžku ako cievy na pravej strane. To znamená, že v ňom vzniká oveľa väčší tlak, ktorý pôsobí ako provokačný faktor pre varikokélu.

diagnostika

Diagnóza a stanovenie závažnosti ochorenia sa vykoná po vyšetrení, vrátane:

 • vizuálna kontrola šourku na dilatované žily; Niekedy varikokéla môže byť pozorovaná voľným okom, pretože rozšírené žily jasne ukazujú cez kožu šourku.
 • prehmatanie šourku v pokojnom stave a potom počas namáhania;
 • prieskum prítomnosti subjektívnych sťažností;
 • vzorka Valsalva;
 • Štúdia ultrazvuku, Dopplerove krvné cievy mieška.

Na štandardnom ultrazvuku pre varikokélu sa určujú patologické zmeny semenníkov, heterogenita parenchýmu a zvýšenie alebo zníženie pohlavných žliaz. Plavidlá sú však vizualizované nie tak jasne. Preto lekár nemusí diagnostikovať patológiu v počiatočnom štádiu.

Keď je ultrazvuk, varikokéla je diagnostikovaná, ale nie v raných štádiách

Pre presnú diagnózu sa ultrazvuk vykonáva dopplerovskou sonografiou cievnych miešok. Táto metóda vám umožňuje rozpoznať ochorenie v počiatočných štádiách, pretože obraz na monitore sa vytvára vďaka vlnám odrazeným z krvného obehu. Následne sa zobrazia postihnuté žily, poškodené venózne chlopne a pomalý prietok krvi.

Na určenie odmietnutia krvi v cievach sa Dopplerova sonografia kombinuje s Valsalva manéverom: pacient sa zhlboka nadýcha, stuhne, zakryje si nos a ústa a potom vydýchne do špeciálnej skúmavky. Vzorka vyvoláva zvýšenie intraabdominálneho tlaku, čo pôsobí proti venóznemu odtoku. Ak ventily žíl šourku nefungujú normálne, krv sa pohybuje v opačnom smere.

Počas Valsalvovho manévru sa odporúča uskutočniť palpačnú štúdiu, aby sa identifikovali postihnuté žily dotykom v skorých štádiách ochorenia.

Na určenie závažnosti varikokély dnes používame klasifikáciu WHO, ktorá opisuje tri stupne progresie patológie:

 • I stupeň - neexistujú žiadne klinické prejavy, vizuálne kŕčové žily nie sú viditeľné. Hmatné žily sa určujú len namáhaním, ale nie vždy. Diagnóza je potvrdená Dopplerovým ultrazvukom.
 • Stupeň II - rozšírené žily sú sotva pozorovateľné, ale môžu sa cítiť aj v pokojnom stave. Prvé príznaky sa objavia, ktoré spôsobujú nepohodlie u pacienta (zvýšenie miešku na časti lézie, bolesť v slabinách počas námahy).
 • Stupeň III - žily sú veľmi rozšírené, viditeľné cez kožu a ich plexusy sú dobre prehmatané. Postihnutá časť mieška je výrazne zväčšená, zatiaľ čo vajcia majú zmenšenú veľkosť, čo naznačuje porušenie jeho funkcie. Boli vyjadrené pocity bolesti. Ako choroba postupuje, žily sa stávajú viditeľnejšími a semenníky sa zmenšujú.

Prijať hodnotenie spôsobilosti

Diagnóza varikokély nie je absolútnou kontraindikáciou pre vojenskú službu. Hodnotenie vhodnosti mladých mužov sa vykonáva podľa vyššie uvedenej klasifikácie WHO. Po preskúmaní a stanovení stupňa varikokély sa prideleniu pridelí jedna z kategórií spôsobilosti - „A“, „B“, „C“ alebo „G“.

Kategória B, C alebo D je priradená k brancovi s varikokélou.

Kategória "B" zodpovedá prvému stupňu choroby. Poslanec je poslaný na službu, ale s obmedzením povahy vojsk (v ktorých vojaci nie je možné obslúžiť - informácie, ktoré je možné získať priamo počas výzvy). Mladý muž je registrovaný u urológa, pretože existuje riziko progresie varikokély.

Druhý stupeň zodpovedá kategórii "B" alebo "C". Ide o zapísanie branca do rezervy a zaväzuje sa vykonávať vojenskú službu v prípade úplnej mobilizácie. Ak s druhým stupňom varikokély patrí kategória "B", znamená to rýchly priebeh ochorenia. Existuje hrozba pre rozvoj varikokély tretieho stupňa, ktorý sa tiež označuje ako kategória "B".

Kategória "G" pre varikokélu znamená oneskorenie služby po dobu 6 mesiacov, s výhradou súhlasu na vykonanie operácie. O šesť mesiacov neskôr, keď mladý muž úspešne absolvoval pooperačnú rehabilitáciu, sa opäť zúčastňuje na návrhu kampane.

Video: Vezmú do armády varikokélu

Keď je stanovený odklad a ako získať výnimku pre služby pre varikokélu

Odklad vojenskej služby na varikokélu je nevyhnutný len vtedy, ak má mladý muž operáciu na odstránenie kŕčových žíl. Podľa článku 48 a článku 86 spolkového zákona Ruskej federácie „O vojenskom cle a vojenskej službe“ sa vydáva na obdobie 6 mesiacov. Z lekárskych dôvodov sa oneskorenie predlžuje na jeden rok, aby sa pooperačné uzdravenie ukončilo.

Ak sa operácia na odstránenie varikokély vykonáva počas služby, mladý človek má nárok na dovolenku od jedného do šiestich mesiacov.

Výnimka zo služby s prevodom do zásob je možná v týchto prípadoch:

 1. Druhý stupeň varikokély v prítomnosti dvoch prípadov recidívy ochorenia, dokumentované. Prítomnosť relapsov naznačuje, že existuje vysoké riziko vzniku tretej etapy patológie.
 2. Keď druhý stupeň varikokély s jedným pooperačným opakovaním a nesúhlasom opakovať operáciu. Mladý muž v múroch vojenského úradu pre registráciu a zaradenie do armády predstavuje odmietnutie zasahovať v akejkoľvek forme alebo odkazuje na „Základy ruskej legislatívy o ochrane zdravia občanov“ (článok 33). Zástupcovia vojenskej evidencie a evidencie nemôžu nútiť mladého muža, aby pôsobil. Ale mladý muž by mal pochopiť, že odmietnutie chirurgickej korekcie nakoniec povedie k impotencii a neplodnosti.
 3. Keď tretí stupeň varikokély na základe aktu výskumu zdravia náboru. Je zostavený po vykonaných inštrumentálnych štúdiách urológa, ktorý tvorí záverečný diagnostický záver.

Ak sa v odozve zistila varikokéla druhého stupňa bez komplikácií alebo recidív, považuje sa za spôsobilého na výkon služby (kategória „B“).

Ako postupovať v prípade kontroverzných otázok

Budúci regrúti s varikokélou pred návštevou vojenského úradu by mali preskúmať zdravotné a právne aspekty spojené s chorobou, ako aj možnosť vojenskej služby.

Niektoré možné situácie a spôsoby ich riešenia:

 1. Nábor potvrdil prieskumy varicocele tretieho stupňa, ale vojenská komisia ho považuje za spôsobilú na službu. Je potrebné zozbierať všetky doklady potvrdzujúce diagnózu, poskytnúť ich kópie návrhu dosky s prezentáciou originálov. Uistite sa, že dokumenty v čase prijatia boli potvrdené pečiatkami potvrdzujúcimi ich prijatie na preskúmanie.
 2. Konzulát varikokély tretieho stupňa chce potvrdiť svoju diagnózu pred začiatkom odberu. To je prípustné, ak existujú pochybnosti o objektívnosti hodnotenia zdravotného stavu lekármi komisie. Hlavná vec je, že dokumenty sú certifikované podľa pravidiel a podané na vojenskom úrade.
 3. Úrad vojenskej registrácie a registrácie vyžaduje opakované ultrazvukové alebo iné štúdie, aj keď boli vykonané nedávno. Odporca má právo nesúhlasiť tým, že písomne ​​vypracuje výnimku. Návrh komisie je povinný rozhodnúť na základe predložených údajov.
 4. Ak sú práva draftee hrubo porušené, rozhodnutie komisie vojenského štábu úradu je nezákonné, mali by ste kontaktovať vyššie orgány - návrh rady v predmete Ruskej federácie alebo súdu.
V prípade nesúhlasu s rozhodnutím komisie pre vojenský komisár môže nábor napadnúť ho vo vyššom orgáne alebo na súde.

Varikokéla je závažné ochorenie, ktoré ohrozuje zdravie človeka. Ak sa zistí v období dospievania, liečba sa má začať čo najskôr. Varikokéla môže byť príčinou oslobodenia od vojenskej služby, ale iba v tých štádiách, keď je funkcia mužského reprodukčného systému významne narušená. Vedomé odmietnutie chirurgickej liečby s cieľom vyhnúť sa armáde môže viesť k smrteľným následkom. Mladý muž sa pripravuje o plnohodnotný sexuálny život a možnosť rozmnožovania.

Publikácia O Liečbu Kŕčových Žíl

Varicocele: Je možné mať deti s touto patológiou?

Varikokéla alebo dilatácia žíl plíživého plexu spermiálnej šnúry - táto diagnóza sa najčastejšie objavuje vtedy, keď hovorí o mužskej neplodnosti.Ale je choroba trestom za manželského páru?

Aký je rozdiel medzi rektoromanoskopiou a kolonoskopiou: kľúčové rozdiely medzi diagnostickými metódami

Nie je možné povedať, že rektoromanoskopia (skrátene PPC) alebo kolonoskopia je lepšia. Obe metódy sú vysoko informatívne, ale sú určené pre rôzne indikácie.